19 en 20 zo oud zijn Florian, Eefje, Lola en Brett uit groep 7 van Regenboog de Meidoornlaan, als we 2030 inluiden met klinkende glazen en oliebollen. Jonge volwassenen in de dop. Voor leerkracht Wouter Harmsen de reden om Duurzaamheidslessen de klas in te halen. ‘’Wij kunnen wel mooie plannen maken, maar jullie moeten het gaan doen! En we willen natuurlijk een mooie aarde voor jullie, jullie kinderen en de kinderen daarna.’’

17 doelen die je deelt

’s Nachts wakker liggen van wereldproblemen, dat is volgens Anna Stegmeijer natuurlijk niet de bedoeling. ‘’We maken het positief door te bedenken wat we er zelf aan kunnen doen.’’ In de eerste week van oktober gaf zij de duurzaamheidsles in groep 7 van Regenboog de Meidoornlaan. Als Consulent participatie en zelfredzaamheid bij Bibliotheek Kennemerwaard en vrijwillige gastdocent bij Amnesty International kwam ze voor Corona regelmatig in de klas. Nu kon ze eindelijk weer op pad en haar enthousiasme overbrengen. Anna nam de leerlingen mee in een interactieve presentatie van SDG Nederland en wil hen in kleine stapjes bewustwording bijbrengen. Bovenal wilde zij laten zien dat doelen stellen helpt en je een fijn gevoel geeft.

Alle vingers in de klas vliegen de lucht in bij de vraag: ‘‘Wie maakt zich wel eens zorgen over het klimaat?’’

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 werelddoelen opgesteld. Het zijn doelen die we overal ter wereld delen: SDG’s, Sustainable Development Goals. Het is een actieplan voor het creëren van een duurzame planeet. De grote thema’s bij deze doelen zijn: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. 2030 is het jaartal waar naartoe gewerkt wordt. Het jaar waarin leerlingen van groep 7 al werken, studeren en stemmen. Een mooi moment om nu dus zelf stil te staan bij wat jij belangrijk vindt, waar je je zorgen om maakt en wat je kunt ombuigen naar actie.

Groep 7 in actie

Vingers schieten de lucht in om te vertellen wat er goed gaat in Nederland. ‘’Dijken bouwen’’, ‘’iedereen mag naar school’’, ‘’jongens en meisjes zijn gelijk’’ en ‘’er is geen oorlog’’. De leerlingen zijn over veel dingen tevreden. Dan vraagt Anna hen om naar Nederland te kijken als onze minister-president. Zoom uit en bedenk zo wat beter kan. In tweetallen worden bliksemsnel allerlei problemen op post-its geschreven. Door het klaslokaal zijn alle 17 doelen opgehangen. Het moment om in actie te komen en de problemen bij de bijbehorende doelen te pakken. Twee doelen verdwijnen onder een berg aan post-its: doel 12 Klimaatactie en doel 13 Verantwoorde consumptie en productie. Deze onderwerpen leven bij de leerlingen in de klas. Ze praten samen over de plastic soep in de oceanen, flesjes op straat en het gebruik van grondstoffen als hout. Dan is het tijd om het positief te maken en een doel te stellen. Wat pakken zij zelf de komende twee weken aan?

‘‘Alleen als je samenwerkt kun je scoren.’’

Wat in het getoonde filmpje wordt gezegd, wordt door de leerlingen ook benadrukt: ‘’alleen als je samenwerkt kun je scoren.’’ In de oplossingen zijn ze dan ook een sterk front. Ze willen de vervuiling en het gebruik van plastic aanpakken. De één gaat op zoek naar plastic flesjes en brengt ze weg voor statiegeld. De ander vult een bidon voor bij het sporten. Een leerling kiest ervoor om geen vlees te eten en leerkracht Wouter gooit de komende twee weken geen etensrestjes weg. Mooie plannen!

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober was het de Dag van de duurzaamheid. Voor 5.000 leerlingen in heel Nederland werd in deze week een duurzaamheidsles georganiseerd. Mena Leila Kilani is projectmanager bij SDG Nederland, het netwerk voor iedereen die iets met sustainable development wil doen of je nu een bedrijf, school of leerling bent. Zij organiseert voor allerlei scholen in Alkmaar deze duurzaamheidslessen. ‘’Kinderen hebben hele goede concrete acties om grote wereldproblemen aan te pakken, je hoeft het ze alleen maar te vragen. De 17 doelen bespreken is daarvoor een makkelijke ingang.’’ Bij verschillende SaKS scholen stond de gastles dan ook op het programma. Het onderwijs op deze scholen gaat iedere dag weer over de dag van morgen en de dag daarna. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken sluiten hier naadloos bij aan. Duurzaamheid staat voor ‘’blije mensen op een gezonde aarde’’ en ‘’er is altijd genoeg voor iedereen’’. De basis voor een gezonde en gelukkige toekomst van onze kinderen. Voor Mena is het van belang om juist kinderen hier al vroeg bij te betrekken. ‘’Luister naar kinderen, hoe we een betere wereld samen kunnen creëren. Zij zijn namelijk de beleidsmakers, ondernemers en docenten van de toekomst.’’