In de gemeente Alkmaar worden de komende twee jaar drie minibossen ter grootte van een tennisbaan geplant. In zo’n Tiny Forest krijgen kinderen les in het buitenlokaal. Ook is het een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Het eerste bos wordt binnenkort aangelegd achter basisschool het Kompas. Samen met de buurt gaat de school dit eerste Tiny Forest planten en ‘adopteren’.

Tiny Forest Rangers

Schoolleider van Het Kompas Margot Mulder vertelt: “Achter ons grasveld ligt een asfaltplaat waar niets mee gebeurt. Toen Louwra Postma van het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) voorstelde om daar een Tiny Forest te maken, waren we meteen enthousiast. Het bos adopteren houdt in dat wij het bos gaan verzorgen voor de komende tien jaar. Dus onze leerlingen, de enige echte ‘Tiny Forest Rangers’, gaan bomen planten en helpen bij het onderhoud.”

Contact met de natuur

Louwra: “Door het steeds drukkere bestaan van veel mensen zie je dat er meer afstand komt tussen mens en natuur. IVN wil dat veranderen. Onze droom is dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, waardoor mensen in de stad weer in contact komen met de natuur. Zo’n bos is namelijk niet alleen een fijne plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen planten zelf de bomen en kunnen in het Tiny Forest veel leren en ontdekken over de Nederlandse natuur.”

“In het minibos kunnen de kinderen zich de stof eigen maken terwijl ze in beweging zijn. Bijvoorbeeld oppervlakte meten, afstanden berekenen, dat is toch fantastisch?”

Bewegend leren

Margot beaamt: “Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen inderdaad enorm in hun ontwikkeling. Daarnaast gaan we het bos ook actief gebruiken in onze lessen. In het minibos kunnen de kinderen zich de stof eigen maken terwijl ze in beweging zijn. Bijvoorbeeld oppervlakte meten, afstanden berekenen, dat is toch fantastisch?” Louwra: “Leerkrachten geven wij een speciale training, om uit te leggen hoe je het bos kunt gebruiken in je lessen. Dat gebeurt natuurlijk in het buitenlokaal: een open plek in het bos met meubels van boomstammen.”

Samenwerken

Het Kompas werkt niet alleen samen met IVN, maar ook met de hele buurt. Margot: “Wij zijn natuurlijk niet zeven dagen per week aanwezig. Daarom werken we ook samen met vrijwilligers in de buurt. Ook onze buren, de SKOA (de buitenschoolse opvang) en de klas op wielen (dagopvang voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking) helpen mee.” Louwra: “Om het bos goed te laten groeien moeten we in het begin soms onkruid wieden en water geven.”

Beleven is onthouden

Margot: “Begin maart is de plantdag gepland. Dat wordt een spannende dag, want de meeste kinderen hebben nog nooit een boom geplant.” Schooldirecteur Cisca Hemmekam vindt het initiatief van Margot en Louwra geweldig: “Ik denk dat kinderen het meeste leren buíten de school. Biologielessen geven we niet meer uit een boekje, de kinderen kunnen het zelf beleven.” Margot: Ja, het is écht, ze kunnen het voelen. Dat vergeet je je leven lang niet.”